Prezentacje

Prezentacje

Wykłady i plakaty

Zaproszeni naukowcy z kraju i z zagranicy wygłoszą wykłady programowe. Uczestników zapraszamy do przedstawienia doniesień w formie referatów lub plakatów. Komitet Naukowy dokona kwalifikacji zgłoszonych prac na podstawie anonimowych recenzji. Planowany wydruk prezentacji ustnych w Zjazdowym numerze Reumatologii

W ciągu dwóch pierwszych dni Kongresu sesje naukowe będą prowadzone w języku angielskim, trzeciego dnia w czasie Krajowych Spotkań Reumatologicznych językiem wykładowym będzie język polski.

Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne (angielski-polski, polski-angielski).
Zgłoszenie referatu/plakatu

Streszczenia prac w języku polskim lub języku angielskim będzie można zgłaszać za pośrednictwem systemu rejestracyjnego on-line od 6 lutego 2012.

Termin nadsyłania streszczeń upływa dnia 25 maja 2012 r.

Streszczenia w wersji polskiej powinny zawierać następujące sekcje:

a. Tytuł
b. Imię i nazwisko autora
c. Wprowadzenie
d. Cele pracy
e. Metody
f. Wyniki
g. Wnioski
h. Piśmiennictwo

Maksymalna liczba znaków streszczenia: 3600 (język polski), 3600 (język angielski).
Maksymalna liczba znaków tytułu streszczenia: 200 (język polski), 200 (język angielski).
Streszczenia, które nie będą spełniały powyższych warunków, nie zostaną przekazane do recenzji.

Instrukcja załączania streszczeń w systemie rejestracyjnym

  • Po zalogowaniu do systemu proszę wybrać zakładkę Streszczenia, a następnie zakładkę Wyślij streszczenie.
  • Wyświetli się 6 zakładek. Proszę pominąć pierwszą i przejść bezpośrednio do zakładki Autorzy i instytucje. Proszę uzupełnić wszystkie informacje, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj.
  • Proszę wskazać przynajmniej 1 słowo kluczowe, które najbardziej odpowiada treści Państwa streszczenia, a następnie proszę wybrać przycisk Kontynuuj.
  • Proszę podać tytuł abstraktu, załączyć plik ze streszczeniem, a następnie wybrać przycisk Kontynuuj.
  • Proszę zaznaczyć preferowany sposób prezentacji, a następnie wybrać przycisk Zapisz streszczenie lub przycisk Zapisz i wyślij streszczenie.

Jeżeli tylko zapisali Państwo streszczenie, a teraz chcą Państwo je już ostatecznie wysłać, proszę wrócić do listy streszczeń, kliknąć ikonę streszczenia, wybrać zakładkę Opcje, a następnie wybrać przycisk Wyślij streszczenie.

WAŻNE

Dopóki streszczenie jest tylko zapisane możliwe jest wprowadzenie zmian (słowa kluczowe, autorzy, preferowany sposób prezentacji, możliwość skasowania pliku i zastąpienia go innym).
Po wybraniu przycisku Wyślij streszczenie nie będzie możliwości dokonania jakiejkolwiek modyfikacji w przesłanym dokumencie.
Uczestnicy z Polski, wysyłając streszczenia, powinni pamiętać o przekazaniu w jednym pliku treści w 2 wersjach językowych (język polski, język angielski).
Tylko pliki spełniające powyższe wymagania zostaną przekazane do recenzji.

Previous Post

Next Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *